Tipovi zavojnih (vijacnih) pumpi

 

 

 

Standard GVP

Standardni tip zavojne (vijačne) pumpe za sve industrijske namene, kapaciteta do 240m3/h i pritiska do 70 bara.

 

 

Tip pumpe GVP-BRS

Tip pumpe koji se koristi za transport viskoznih materijala sa tempom korišćenja od 8-12 radnih sati dnevno. Kapaciteta do 12m3/h I pritiskom do 12 bar-a.

Ovaj tip pumpe radis se u dve varijante, kao stabilna I kao mobilna (na kolicima) verzija.

 

 

 

Sanitarna pumpa GVP-RS

Sanitarni tip zavojne (vijačne) pumpe za industriju prehrambenih proizvoda i ostale slične namene. Pumpa se može brzo i lako demontirati i oprati. Svi delovi koji dolaze u dodir sa materijalom koji se transportuje izrađeni su od Cr-Ni-Mo čelika i fino su obrađeni (polirani). Nema nepristupačnih mesta gde bi se zadržavao materijal koji se transportuje. Rade se za pritiske do 12 bara.

 

 

 

Pumpa za viskozne materijale GVP- K

Pumpa ima ugrađeni puž u kućištu pumpe koja ima oblik koša sa pravougaonom prirubnicom i čeonim priključkom na cevovod. Pogodna je za transport materijala sa manjom mogucnošću tečenja i manjim sadržajem tečne faze kao što su npr. voćne kaše, sveže koštičavo voće (višnje, šljive i sl.), vinska komina, slad, uljne paste, kvasac, kit mase i dr.

 

 

 

 

Vertikalne uranjajuće pumpe GVP-VR

Namenjene su za pretakanje i istakanje iz bačvi (buradi).

 

 

 

Tip pumpe GVP-G

Pumpe za transport penobetona, maltera, betona, muljeva I upotreba u sistemima otpadnih voda.

 

 

 

 

Napomena: Svi tipovi pumpi rade se u dve varijante, kao stabilne i kao mobilne (na kolicima).