Tehničke karakteristike

 

 

 

Karakteristike

TIP PUMPE

GVP
20

GVP
30

GVP
40

GVP
50

GVP
60

GVP
80

GVP
100

Kapacitet (m3/h)

0,6

1,5

5

8

12

30

60

Pritisak (bar)

6 - 24

6 - 24

6 - 24

6 - 24

6 - 24

6 - 12

6 - 12

Broj obrtaja (o/min)

315

315

315

315

315

315

315

 

 


 

Dijagram kapaciteta zavojnih (vijacnih) pumpi GVP

 

 


Stepen pritiska
 

do 6 bar zaključno sa GVP 200
do 12 bar zaključno sa 2GVP 150
do 24 bar zaključno sa 4GVP 120


Napomena: Dijagram pokazuje teoretsku vrednost za fluide slične vodi. Podaci se mogu koristiti samo kao orjentacione vrednosti.
 Izračunavanje pogonske snage

 

N = pogonska snaga (KS)
Q = protok (m3/h)
H = visina na dizanja (m VS)
g = specificna težina (kg/dm3)
h = stepen korisnog dejstva (0.6-0.8)

Za snagu izraženu i KW rezultat pomnožiti sa 0.735