Namena

Namena zavojnih pumpi

 

 

Zavojne (vijčane) pumpe se koriste za transport najrazličitijih materijala u mnogim granama industrije kao što su:

Prerada voća i povrća
Sveže voće sa košticama ili bez njih (šljive, trešnje, višnje, jabuke, dunje i dr.), grožde sa peteljkama, voćne kaše, sokovi, džemovi.

Prerada papira i celuloze
Rastvor drvenjače, boja, lepila, krecnog mleka, otpadnih voda.

Prerada šećera
Melasa, talog vode za ispiranje, nerazređeni talog kalcijum-karbonata i sl.

Prerada skroba
Skrobno mleko, gusti talog vode za ispiranje, skrobno mleko.

Prerada mleka
Jogurt, mekani sir, topljeni sir, kajmak, mleko.

Prerada vina
Grožde sa peteljkama, komina, talog.

Izrada kolača i poslastica
Glukoza, med, testa, čokoladna masa, marcipan, marmelada, ispuna za vafle i bombone.

Kozmetika
Sirovine za sapun, sapun masti, kreme, paste za zube, sirovine za deterdžent.

Izrada boja i lakova
Reparatur kitovi, štamparske boje, disperzione boje, vezivna sredstva.

Hemijska industrija
Kiseline, baze, soli, filterski talozi, sinteticka vlakna, viskozne mase.

Otpadne vode
Truli i aktivni mulj, sirove otpadne vode.

Industrija keramike
Šamot, glazure, porcelanski mulj.

 

 

Kontakt


Slovenski Put br. 5, 35000 Jagodina, Srbija


+381 35 244 561

gumelpumpe@mts.rs

www.gumel-pumpe.com