Opis pumpe

Opis i osnovne karakteristike pumpi

 

 

Opis pumpe

 

Zavojna (vijačna) pumpa spada u red najjednostavnijih konstrukcija pumpi koje kontinualno prebacuju materijal od usisne prema izlaznoj strani. Protok proporcionalan broju obrtaja pumpe. Jednostavnom promenom broja obrtaja pogonskog dela pumpe menja se i protok materijala (m3/h). Ova osobina zavojnih (vijačnih) pumpi je važna kod korišćenja zavojne pumpe kao pumpe za doziranje.

Za pogon zavojne (vijčane) pumpe koristi se elektromotor (može i hidro ili pneumatski pogon) koji pogoni pumpu preko reduktora i elastične spojnice ili direktno. Kada je potrebna kontinualna promena protoka koristi se varijator.

Metalni elementi pumpe koji dolaze u dodir sa transportovanim materijalom rade se od raznih vrsta celika i legura, vrlo cesto od nerdjajućih čelika. Rotor pumpe radimo od specijalnih nerđajućih čelika (hrom-nikl čelici-prokroni), kaljenih čelika, poliuretana, poliamida i sl. Stator radimo od različitih tipova gume NR (prirodne), SBR (stiren butadien), CR (polihloropren, neopren), NBR (perbunan), EPDM (etilen propilen), HNBR, hypalon, MVQ (silikon), poliuretan, FQM-FPM (Fluor, Viton), i dr. Vrsta materijala zavisi od transportovanog materijala.

Zavojnim (vijačnim) pumpama se mogu transportovati prakticno sve vrste materijala sa niskim i visokim viskozitetom, cak i vrlo viskozni-pastozni materijala. Transportovani materijali mogu sadržati i čvrste ili vlaknaste čestice. Kada je potrebno da se čvrste čestice ne razaraju (drobe) iskljucivo se koriste zavojne (vijčane) pumpe.

 

 

Osnovne karakteristike zavojnih (vijačnih) pumpi

- Samousisna do 8m,

- Koristi se za sve materijale koji se mogu transportovati kroz cevi dinamicke viskoznosti 0.001-0.8 Ns/m2 (do 1 Mio Centipoase) sa sadržajem cvrstih ili vlaknastih cestica,

- Transport materijala je sa minimalnim pulsacijama,

- Nema ventila koji bi smanjivali uticaj pumpe,

- Moguće je reverzibilno transportovanje,

- Kapacitet je zavistan od broja obrtaja,

- Pumpa ostvaruje pritisak do 72 bara,

- Izrađuje se od svih pogodnih materijala,

- Pumpe se mogu zagrejavati ili hladiti.

 

 

 

Opis i osnovne karakteristike pumpi

 

 

Kontakt


Slovenski Put br. 5, 35000 Jagodina, Srbija


+381 35 244 561

gumelpumpe@mts.rs

www.gumel-pumpe.com