Projekti

Projekti završene zavojne - vijčane pumpe

 

 

 

Projekti nekih od završenih zavojnih pumpi. 

Na ovoj stranici možete videti neke od završenih zavojnih pumpi koje su rađene po specijalnom zahtevu Kupca za posebne uslove eksploatacije.


 

OZNAKA ZAVOJNE (VIJČANE) PUMPE GVP -120 S

 

Q 100 m3/h
P 5 bar
n 300 min-1
OPIS Pumpa za transport voćnog sirupa
DATUM ISPORUKE 12/2021

 

Vijcana pumpa GVP -120 S

 


 

OZNAKA ZAVOJNE (VIJČANE) PUMPE GVP -20 BRS

 

Q 0,5 m3/h
P 5 bar
n 255 min-1
OPIS Pumpa za doziranje sa prelivnim ventilom
DATUM ISPORUKE 11/2021

 

Vijcana pumpa GVP -20 BRS

 


 

OZNAKA ZAVOJNE (VIJČANE) PUMPE GVP -60 KP

 

Q 8 m3/h
P 5 bar
n 255 min-1
OPIS Transport prohlađenog voća
DATUM ISPORUKE 10/2021

 

Vijcana pumpa GVP -60 KP

 


OZNAKA ZAVOJNE (VIJČANE) PUMPE GVP -45 BRS KP

 

Q 1.8-6.0 m3/h
P 5 bar
n 100-400 min-1
OPIS Mleveno voće
DATUM ISPORUKE 09/2021

 

Vijcana pumpa GVP -45 BRS KP

 


 

OZNAKA ZAVOJNE (VIJČANE) PUMPE GVP -40 BRS KP

 

Q 2,5 m3/h
P 5 bar
n 255 min-1
OPIS Transport mlevenog voća
DATUM ISPORUKE 08/2021

 

Vijcana pumpa GVP -40 BRS KP


 

OZNAKA ZAVOJNE (VIJČANE) PUMPE GVP -60 BRSV

 

Q 8 m3/h
P 5 bar
n 255 min-1
OPIS Pumpno postrojenje za istakanje iz buradi
DATUM ISPORUKE 08/2021

 

Vijcana pumpa GVP -60 BRSV


 

OZNAKA ZAVOJNE (VIJČANE) PUMPE GVP -90 K

 

Q 15-45 m3/h
P 5 bar
n 80-420 min-1
OPIS Transport voća
DATUM ISPORUKE 08/2021

 

Vijcana pumpa GVP -90 K

 


 

OZNAKA ZAVOJNE (VIJČANE) PUMPE 2GVP -15 BRS

 

Q 0.65 m3/h
P 10 bar
n 255 min-1
OPIS Transport čokoladnog krema
DATUM ISPORUKE 07/2021

 

Vijcana pumpa 2GVP -15 BRS


 

OZNAKA ZAVOJNE (VIJČANE) PUMPE GVP -60 K

 

Q 8 m3/h
P 5 bar
n 255 min-1
OPIS Transport prohlađenog voća
DATUM ISPORUKE 07/2021

 

Vijcana pumpa GVP -60 K


 

OZNAKA ZAVOJNE (VIJČANE) PUMPE GVP -60 BRS

 

Q 10 m3/h
P 5 bar
n 255 min-1
OPIS Transport jogurta
DATUM ISPORUKE 06/2021

 

Vijcana pumpa GVP-60-BRS


 

OZNAKA ZAVOJNE (VIJČANE) PUMPE GVP -59 KP

 

Q 10 m3/h
P 6 bar
n 255 min-1
OPIS Transport mlevenog voća
DATUM ISPORUKE 05/2021

 

Vijcana pumpa GVP-59KP


 

OZNAKA ZAVOJNE (VIJČANE) PUMPE 2GVP -76

 

Q 26 m3/h
P 10 bar
n 280 min-1
OPIS Transport zeolita
DATUM ISPORUKE 04/2021

 

Vijcana pumpa 2GVP-76


 

OZNAKA ZAVOJNE (VIJČANE) PUMPE  GVP -BRS

 

Q 0.9 – 6.5 m3/h
P 5 bar
n 255 min-1
OPIS Transport viskoznih fluida u prehrambenoj industriji
DATUM ISPORUKE 03/2021

 

ZAVOJNA-VIJČANA-PUMPEA-GVP -BRS


 

OZNAKA ZAVOJNE (VIJČANE) PUMPE GVP -120

 

Q 120 m3/h
P 6 bar
n 340 min-1
OPIS Transport melase
DATUM ISPORUKE 02/2021

 

Vijcana pumpa GVP-120


 

 

 

 

Kontakt


Slovenski Put br. 5, 35000 Jagodina, Srbija


+381 35 244 561

gumelpumpe@mts.rs

www.gumel-pumpe.com